Fehér planaria, Tejfehér planária – Wikipédia

Fehér Planaria: megjelenésük és szerkezetük

Teljes szövegű keresés HARMADIK REND: Hármasbelűek Tricladida Az örvényférgekre vonatkozó tudásunk túlnyomórésze ezeknek az állatoknak a vizsgálatán alapszik, mivel ezek az előbb letárgyalt két csoportbelieknél jóval nagyobbak, így könnyebben gyűjthetők s szabad szemmel könnyen megfigyelhetők. Nevüket, mint fönnebb megjegyeztük, onnan kapták, mert emésztőbelük három főágra oszlik. A testen áttetsző s igen sok fajban szabad szemmel is jól megvizsgálható hármaságú bélcsatorna további oldalágakat s ezek mellékvakbeleket bocsátanak, úgy, hogy a bélcsőrendszer a testbe, fehér planaria egyenletesen kiterjeszkedő s legföllebb csak az ivarszerveket kikerülő csőágazatot formál.

Mivel a bélcsövek nemcsak az emésztést, hanem a tápláléknak a testben való szétosztását, tehát a vérérrendszerre háramló feladatot is teljesítenek, így joggal tekinthetjük ezt az entodermális származású csatornarendszert bélér gastrovascularis -rendszernek. A Tejfehér planária Dendrocoelum lacteum O.

Fénykép formol-salétromsavval megölt állatról eredeti fényképfölvétel. A Gyászos planária, Fehér fehér planaria. Dendrocoelides hankói Gelei, eredeti rajz, kádártai példány után.

giardiasis organism

Polycladodes alba Steinmann, eredeti rajz vászolyi példány után. A szájnyílás rendszerint a has közepén, illetőleg fehér planaria előbb, vagy hátrább képződik, akárcsak a Mesostomáké. A színes fajokban a szájnyílás, mint szürkés, vagy fehéres foltocska, néha feketébb gyűrűkkel környékezve, szabad szemmel is meglátható. Mögötte, az állat farkrészén hasonló pont jelöli az ivarnyílást. A férgek megelőzése az óvodáskorú gyermekekben száj előrehaladó tágas, hosszú üregbe, az ú.

fehér planaria az emberi körférgek férgek kezelése

A hármasbelűek, szemben az egyenesbelűekkel, melyek igen változatos s a laposférgekre nem mindig jellemző testalkatúak, rendszerint levélhez, vagy lapos nyelvhez hasonlítanak. Van közöttük fehér planaria csaknem körlapszerű lény is, azonban mégis rendszerint megnyúltak, némelyek egyenesen szalagszerűek. Találkozunk átlátszókkal, vagy áttetszőkkel, vagy fehéresen tejszerűekkel, minők példának okáért a mi tejfehér planáriánk: a Dendrocoelum lacteum O.

Account Options

A mellső testvégen rendszerint egy pár szemük fejlődik, vannak azonban sokszeműek is, melyeken a szemek csaknem az egész mellső testfél külső szegélyét bevonják, egyetlen sorban helyezkedvén el, amint fehér planaria példának okáért fehér planaria mi erdélyi, vagy dunántúli dombvidéki forrásokban s a belfereg elleni tea következő csendesvizű lemnás vagy kárás patakjainkban élő, de az Alföld mocsaraiban is található seregszemű planárián, Polycelis tenuisonvagy P.

Egyik fajnak, a Gelei által a Balaton zalai partján, magas hegyi forrásokban megtalált Polycladodes alba Steinmann nevű fehér állatnak mellső testvégén, két folton van nagyszámú szeme. A magyar forrásvizekből két vak planária is került elő, az egyik a Dendrocoelides pannonicus Méhely, a másik pedig a D.

Hankói Gelei, melyet a szerzők a Dunántúl ős röghegységeinek barlang, illetőleg forrásvizéből ismertettek. Seregszemű planária, Polycelis tenuis Ehrbg. Idegrendszer, garatcső a szájnyílással, mellette a spermacső és hátul az ivarnyílás. Steinmann- Bresslau: Die Strudelwürmer Dendrocoelides hankói Gelei, eredeti rajz, kádártai példány után.

A Tricladidák szaporodása méretes tojások, ú. Ritka jelenség az, hogy parazita fertozes kimutatasa állatok ivartalan módon is szaporodjanak.

A planáriákkal rendszeresen foglalkozó búvárnak kerülnek időnként a kezébe ú.

Navigációs menü

Ezek hátulról előrehaladólag, hosszanti oszlásban lévő állatok. Némely faj szájnyílása mögött haránt befűződéssel hátulsó kisebb és mellső nagyobb darabra oszlik ketté. Nekem plöni tartózkodásom idején Thinemann professzor mutatott a Planaria alpina Dana fajnak egyik Plön környéki, hegyi patakban élő törzsét, mely úgyszólva kizárólag ilyen kettéoszlással szaporodik s ivaros állatot esztendőkön keresztül alig találtak egyet-egyet.

fehér planaria féreg fórum vélemények

Bizonyos jelenségek arra vallnak, hogy a Dendrocoelides Hankói is szaporodik harántbefűződésekkel. Ez az ivartalan szaporodási mód természetszerűleg föltételezi általán a hármasbelűek nagy helyrepótló, regenerációs képességét. Valóban nincs kedvezőbb kisérleti anyag ennek a jelenségnek a tanulmányozására, mint a mi édesvizi planáriánk. Ha pediglen a test középrészéről még oly kicsiny darabot is vágunk ki, fehér planaria darabnak elülső felén fej és a hátulsó felén fark képződik.

Ha csak csak éppen a fejét vágjuk le a planáriának, az lassanként hátrafelé megnyúlik és egész állattá egészül ki s szintén ennek megfelelőleg, ha hosszában vágjuk ketté az állatot, a hiányzó testfél hamarosan újraképződik. Megtehetjük azt is, hogy a testből csak ékalakú, vagy másként formálódott darabot vágunk ki s ezek fehér planaria egész állattá nőnek. Lillie végzett arra vonatkozólag kísérletet, hogy melyik az a legkisebb darab, amely még teljes planáriává egészül ki s azt tapasztalta, hogy az állat testének századrésznyi darabkája még mindig képes egész állattá fejlődni.

Mások pedig azt az érdekes kísérletet végezték, hogy csak rézsutosan bemetszettek a planária szélébe. Ha a vágás előfelé irányul fehér planaria az ilyenképpen elválasztott cikkecskének a hegye hátra tekint, akkor ez a kis darab farkká fejlődik és lassanként megfelelő kiegészüléssel az állat testéről leválik.

Ha pediglen fordítva, a vágás rézsút, hátrafelé irányul s így a cikkecske hegye előre néz, akkor az ilyen darab fejjé formálódik és lassanként magának farkat nevelvén az anyatesttől szintén elkülönödik.

Fehér Planaria: megjelenésük és szerkezetük

Ha a petefészek kimerült, az állatok lesoványodnak, megkissebbednek, ivarszerveik feloszlanak, a bélcsőágak száma megapad s az állat közben nagymértékben megkissebbedik. Ezalatt a folyamat alatt, a munkaközben fehasználódott régi sejtjeik felszívódnak, a fehér planaria pedig azáltal válik lehetővé, mert az állat testében folytonosan tartalékolódnak csíraállapotú sejtek.

Ezek a csíraállapotú sejtek az elvénülés közben lezajlott szervfelbomlások után újra szaporodásnak indulnak s valóságban mindent újra organizálnak az első szervezetben. Ezekkel a csíraállapotú sejtek, a tudományos irodalom ú. A hármasbelűeknek mintegy ismert faja 3 csoportba osztható. Ezek a csoportok, mind anatómiai, mint pediglen élettani alapon jól megkülönböztethetők.

Ilyenek a tengeri- az édesvízi- és a szárazföldi hármasbelűek Tricladida maricola, paludicola és terricola. Igazi élősködőket a Tricladidák között ritkán találunk, talán csak az Európába éppen most behurcolt Planaria maculatát említhetjük meg, mint halparazitát, amely a brémai tengeri kikötővel szomszédos fehér planaria lépett fel európai halakon előszőr.

Az édesvízi hármasbelűek, Tricladida paludicolák, a legelterjedtebb vizi állatok fehér planaria href="http://retro-autoalkatresz.hu/3688-minden-tpus-frj-szles-hatstartomny.php">minden típusú férj, széles hatástartományú tartoznak.

Közönségesen ezeket az állatokat planária néven szoktuk emlegetni, melyeknek 80 faja, mintegy 12 nemzetségbe van elosztva. Ezek közül minálunk az alföldek, dombos vidékek és a hegyvidékek planáriái, minő a Pl. Ezeket az állatokat tábláink mutatják be Troctophora-álca, mint a férgek közös ős álcaalakja.

A Müller-féle álca, mint a Polycladidák álcája. A Tejfehér planária, Dendrocoelum lacteum O. Plagiostomum lemari Pless. Bothrioplana semperi Braun. Idegrendszer, garatcső a szájnyílással, mellette a spermacső és hátul az ivarnyílás eredeti Plenaria torva Schultze hasáról eredeti r. Idegrendszer, garatcső Dendrocoelides hankói Gelei, eredeti rajz, kádártai példány után.

Ezek az állatok fénykerülő természetükből kifolyólag mindig kövek és vizinövények levelei alatt találhatók, a forráslakók pedig a forrás előtörő csatornáiból kaparhatók ki.

Külföldi szerzők még három vak planáriát írnak le, így a Kárpátokból Komarek a Dendrocoelum carpathicumot, Horvátországból pedig a Dendrocoelum subterraneumot ismertette, Kenk pedig ugyaninnen a Dendrocoelides speleát írta le.

A magyarhoni hármasbelűek között legnagyobb a tejfehér planária, Dendrocoelum lacteum, melynek kedvező helyen, tiszta, hűvösebb vízben élő példányai jó táplálkozás esetén 4 cm-re is megnőnek, közepes méretük azonban 2.

Németországban élő rokona, a Dendrocoelum punctatum fehér planaria ennél is nagyobbra fejlődik.

hookworm, melyek a tünetek az emberekben

Ez az állat mindennémű víznek egyaránt lakója. Az Alföld mocsaraiban, csendesen folydogáló ereiben éppúgy megtalálja életterét, mint a Balatonban, mint a havasalji tájak csendesen folydogáló patakjaiban, vagy az éppen állandó bővizű 10 hűvös forrásaiban. Ahol kevés él belőle, legkönnyebben feldarabolt hallal, vagy békával foghatunk belőle nagyobb számmal.

Rendes tápláléka az Asellus aquaticus s ahol ez található, ott csaknem teljes biztonsággal kutathatunk a tejfehér planária után is. Ahol bőven hogyan lehet pinworms egy gyermekben Azellusra, ott fehér planaria bélágazat barnás, vöröses-barnás színben tetszik át a testen.

Ha béka, vagy halmájjal, vagy éppen véralvadékkal etetjük, akkor a bélcsőrendszer szép vörös színben tündöklik át a testen.

HARMADIK REND: Hármasbelűek (Tricladida) | Brehm: Állatok világa | Kézikönyvtár

Kis kézinagyító alatt igen tanulságos megfigyelni az állat viselkedését táplálkozás közben. Áldozatára a mellső testvég tapadó gödrével veti fehér planaria magát s az állatot a következő pillanatban levélmódjára begöngyölvén, csakhamar megbénítja. Nemsokára kiölti szívógaratját és a zsákmány puha chitinfalát hamarosan áttöri valahol. Már kis kézi nagyítóval is jól lehet látni, miként szívja ki vámpir módra adagokban az áldozatát, miként tölti fel rendre a főbélágak vakbélszerű oldalágait s miként tolja, taszítgatja a bélbe felvett táplálékot egyik tájról a másikra.

Planáriáink képesek egyszerre testméretüknek megfelelő tápmennyiséget felvenni, de éppúgy képesek egy hónap, vagy akár egész esztendő hosszáig is koplalni.

Tejfehér planária

A jóllakott állatok áldozatuktól lomhán tovamásznak és a tartó edény valamely árnyékos sarkában, vagy a vízszínen fekvő levél alján fehér planaria el s napok hosszáig egyazon helyben találhatók. Nyugvó állapotukban az emésztéssel és lélekzéssel vannak elfoglalva. Lélekzés végett testük mellső végével féltölcsért formálnak, testszegélyüket felredősítik s esetleg fakrukat kissé megemelintik; ilyenképpen, csillóikat szüntelen munkában tartván, állandó vízárammal mossák magukat körül, valóságos örvényt tartván fenn a vízben.

Ha fehér planaria az állatokat nem bántalmazó, ú. A képen fehér planaria gyászoló planáriát: a Planaria lugubrist figyelhetjük meg lélegző helyzetében. A fénykép Szeged környékéről való feltűnően világos állatról származik. A sötét példányokon, melyek átlátszatlan koromfeketék is lehetnek, s amelyeknek gyászos, néha koromfekete színe adott okot a nevükre, jól észrevehetjük a mellső testvégen a világos foltban elhelyezkedő szempárt, a szemek mögött, oldalt a karajszerű tapogatólebenyt s ezek hátulsó csücskének folytatásában azt a fehér kis, vesszőszerű csíkocskát, melyen az állatok szagérzékszerve, az ú.

Az állatok fejüket mászás fehér planaria ide-oda mozgatják, ugyanakkor a tapogatókarajok is elevenebb mozgásban vannak és ilyenkor táplálék után szimatolnak. Ha ráakadnak az áldozatra, amint azt bármely planárián gyakran látjuk, hasoldalukon mindjárt kiöltik a hófehér garatjukat s azzal keresik a táplálékukat. Ezek a szaglásra, szimatolásra és tapogatásra szolgáló lebenykék különösen a hegyi patakok planáriáin, mint a füles- a szarvas- és a seregszemű planárián vannak jól kifejlődve.

Méhely egyik dolgozatában szép gondolatokat fűz ahhoz a jelenséghez, hogy két, nem közvetlen rokonfajnak, éspedig a Pl. Az éhező planáriák is nevezetes tapasztalatokhoz juttatták a gondolkozó tudósokat.

Állatrendszertani gyakorlatok

Azt vették észre ugyanis, hogy az éhező állat mind kisebbre és kisebbre s végezetül eredeti térfogatának csaknem tizedrészére zsúgorodik össze. Eközben teljesen elveszti ivarszerveit, fogyatkozáson megy át a bélcsőrendszer is, ellenben alig mutatkozik változás az idegrendszerben, vagy az érzékszervekben. Az egyén életének fenntartása szempontjából, amint az ebből a tapasztalatból világosan látszik, ezek a legfontosabb szervek s ezeket lehetőleg teljes épségben tartja meg az állat, hogy legyen mi vezesse, az esetleg valaha mégis csak kézre kerülő áldozat elfogásában.

A hármasbelűek ivarosan sajátságos alkatú tojások: coconok fehér planaria szaporodnak.

Planaria - How to manage them (DIY trap)

Egy-egy tojásba számos 10—40 petesejt és többezer szíksejt vándorol össze. A szíksejtek csökevényes petesejtek, melyekből a tojásban magzat sosem fejlődik, de amelyeknek a szíktüszőben fiatalkorukban még megvan az a képességük, hogy petesejtté alakuljanak át. A cocont az állatok az egyik ivarszerv váladékának segítségével növényi levelekre, víztől mosott kövek fehér planaria ragasztják fel, mindig védett helyre, úgy, hogy levegőhöz rendszeresen jussanak.

A piciny bogyókból annyi planária kél ki, ahány petesejt kerül a coconba.

Olvassa el is